تاریخ : دوشنبه 17 تير 1398     |     کد : 335

برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

جلسه مجمع عادی سالیانه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان برگزار گردید ؛

در جهت بررسی عملکرد سالانه و پیشبرد بهتر امور برای توسعه و پیشرفت در فعالیت های شرکت ،جلسه مجمع عادی در محل شرکت با حضور کلیه سهامداران تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت خانه سازی آذربایجان ، در جهت بررسی عملکرد سالانه و پیشبرد بهتر امور برای توسعه و پیشرفت در فعالیت های شرکت ،جلسه مجمع عادی سالیانه شرکت در ساعت 12مورخه 98/04/16 در محل شرکت و با حضور کلیه سهامداران تشکیل گردید و با ارائه گزارش هیئت مدیره و حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ، پیرامون موضوع دستور کارهای پیش بینی شده بررسی و مذاکره و اتخاذ تصمیم گردید .شایان ذکر است گزارش هیئت مدیره و حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت به اتفاق آراء مورد تائید و تصویب قرار گرفت.
احسان آذریان