تاریخ : شنبه 4 آبان 1398     |     کد : 350

مزايده عمومی املاک ؛

مزايده عمومی املاک شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تعدای از املاک خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند .

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تعدای از املاک خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند متقاضيان خريد ميتوانند حداکثر تا روز یکشنبه مورخه 98/08/12 همه روزه از ساعت 9 الي 17 به امور قراردادهای شرکت مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند. ضمناً کليه هزينه­هاي آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزینه خرید اسناد 300،000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد.
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه­راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677
رديف ملک مساحت (m2) بالکن (m2) آدرس نحوه واگذاري قيمت پايه (ريال) ميزان سپرده (ريال) توضیحات
1 خدماتی
شماره 1
100/65 - بلوار ستارخان –  جنب آتش نشانی -  طبقه بالای همکف سر قفلی
(قرارداد شرکت)
5.032.500.000 252.000.000 70% نقد مابقی اقساط12ماهه
2 خدماتی
شماره 2
89/7 - بلوار ستارخان –  جنب آتش نشانی -  طبقه بالای همکف سر قفلی
(قرارداد شرکت)
4.485.000.000 225.000.000 70% نقد مابقی اقساط12ماهه
3 مغازه
شماره 3
35 20/6 بلوار ستارخان –  جنب آتش نشانی -  طبقه همکف سر قفلی
(قرارداد شرکت)
3.558.667.000 178.000.000 70% نقد مابقی اقساط12ماهه
4 مغازه
شماره 8
44/6 22/3 بلوار ستارخان –  جنب آتش نشانی -  طبقه همکف سر قفلی
(قرارداد شرکت)
5.203.340.000 261.000.000 70% نقد مابقی اقساط12ماهه
5 مغازه
شماره 9
44/7 22/35 بلوار ستارخان –  جنب آتش نشانی -  طبقه همکف سر قفلی
(قرارداد شرکت)
5.215.000.000 261.000.000 70% نقد مابقی اقساط12ماهه
6 مغازه
شماره 10
43/8 21/9 بلوار ستارخان –  جنب آتش نشانی -  طبقه همکف سر قفلی
(قرارداد شرکت)
5.110.000.000 256.000.000 70% نقد مابقی اقساط12ماهه
7 مغازه
شماره 12
43 21/5 بلوار ستارخان –  جنب آتش نشانی -  طبقه همکف سر قفلی
(قرارداد شرکت)
5.016.670.000 251.000.000 70% نقد مابقی اقساط12ماهه
8 مغازه
 شماره 1
55/55 - بازار مشروطه –  بلوک U  -
طبقه زیر زمین
سر قفلی
(قرارداد عمران و توسعه)
8.332.500.000 417.000.000 50% نقد مابقی اقساط18 ماهه
9 مغازه
شماره 2
33/14 - بازار مشروطه -  بلوک L  - 
طبقه اول
سر قفلی
(قرارداد عمران و توسعه)
2.154.100.000 108.000.000 50% نقد مابقی
 اقساط 12ماهه
10 مغازه
شماره 3
34/28 - بازار مشروطه -  بلوک L  - 
طبقه اول
سر قفلی
(قرارداد عمران و توسعه)
2.228.200.000 112.000.000 50% نقد مابقی
 اقساط 12ماهه
11 مغازه
شماره 41
22 - بازار مشروطه –  بلوک T  -
طبقه همکف
سر قفلی
(قرارداد عمران و توسعه)
3.740.000.000 187.000.000 50% نقد مابقی
 اقساط 6 ماهه
 


احسان آذریان