تاریخ : پنجشنبه 10 بهمن 1398     |     کد : 368

بازدید از پروژه های اجرائی و عملیاتی شرکت ؛

بازدید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان از پروژه های اجرائی و عملیاتی شرکت ؛

به گزارش روابط عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ، دکتر میرسعید موسوی ریئس هیئت مدیره و مهندس زمانی فر نائب ریئس هیئت مدیره بهمراه مهندس گنجی مدیرعامل شرکت از پروژه های اجرائی و عملیاتی شرکت بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه ها قرار گرفتند.


احسان آذریان