تاریخ : يکشنبه 11 اسفند 1398     |     کد : 371

تقدیر و تشکر جمعی از پرسنل شرکت از اقدامات مهندس گنجی ؛

جمعی از پرسنل شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان از اقدامات ارزنده مهندس گنجی مدیر عامل شرکت تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ، جمعی از پرسنل شرکت از اقدامات ارزنده مهندس گنجی مدیر عامل شرکت در جهت رفع مشکلات کارکنان و فراهم نمودن فضای ایده آل جهت کسب و کار و استفاده از پتانسیلهای راکد و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و اجرایی شرکت تشکر و قدردانی کردند.احسان آذریان