تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1398     |     کد : 374

دال گذاری کانال ایلی سو در ضلع غربی میدان ابوریحان ؛

بخش نشست کرده کانال سرپوشیده هدایت آبهای سطحی ، در ضلع غربی میدان ابوریحان توسط شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان بازسازی و بهسازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ، عملیات دال گذاری کانال ایلی سو به تعداد 16 دال بتنی ترافیکی به طول 7 متر و عرض 1 متر در ضلع غربی میدان ابوریحان بدلیل نشست کانال در این مسیر توسط شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان انجام گردید . لازم به ذکر است کلیه عملیات مذکور از قبیل ساخت دال و حمل و نصب آنها توسط پرسنل خدوم و بی ادعای شرکت خانه سازی صورت گرفته است .

احسان آذریان