• سال14002
  • سال140106
  • عکس 7
  • عکس 3
  • عکس 2
  • عکس 1
 
 
 
 
 
 
 
دکتر محمدحسین زاده شهردار منطقه 9 کلانشهر تبریز از شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان بازدید کرد.

بازدید دکتر محمدحسین زاده از شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان
دکتر محمدحسین زاده شهردار منطقه 9 کلانشهر تبریز از شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان بازدید کرد.

دکتر محمدحسین زاده شهردار منطقه 9 کلانشهر تبریز طی بازدید خواستار استفاده و بهره مندی بیش از پیش از توانمندی های این شرکت در اجرای پروژه های عمرانی در سطح منطقه 9 کلانشهر تبریز شد.
چهارشنبه بیست و دوم دي 1400
تعداد بازدید: 51
آگهی مزایده عمومی املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ املاک
آگهی مزایده عمومی املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد تعدادی از املاک ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
دوشنبه بیستم دي 1400
تعداد بازدید: 41
يکشنبه نوزدهم دي 1400
تعداد بازدید: 106
طی حکمی از سوی مهندس ناصر اسماعیل زاده و با حضور معاونت فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز مهندس یعقوب نامی ، مهندس علیرضا نریمانی بعنوان سرپرست معاونت فنی و اجرائی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان منصوب شد.

سرپرست جدید معاونت فنی و اجرائی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان معرفی شد.
طی حکمی از سوی مهندس ناصر اسماعیل زاده و با حضور معاونت فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز مهندس یعق ...

با حضور معاون فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز مهندس یعقوب نامی ، مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید معاونت فنی و عمرانی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان برگزار شد.
يکشنبه نوزدهم دي 1400
تعداد بازدید: 99
مراسم استقبال از پیکر پاک و مطهر سه شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس

استقبال از سه شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
مراسم استقبال از پیکر پاک و مطهر سه شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس

مراسم میثاق و وداع با پیکر شهدای گمنام همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س) و شهادت سردار دلها با حضور بسیجیان پایگاه شهید محمود زاده شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان برگزار شد.
چهارشنبه پانزدهم دي 1400
تعداد بازدید: 31
آگهی مزایده املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ املاک
آگهی مزایده املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد تعدادی از املاک ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
چهارشنبه یکم دي 1400
تعداد بازدید: 81
آگهی مناقصه عمومی عملیات تهیه و نصب و راه اندازی آسانسور ( مرحله دوم )

آگهی مناقصه عمومی نصب و راه اندازی آسانسور( مرحله دوم )
آگهی مناقصه عمومی عملیات تهیه و نصب و راه اندازی آسانسور ( مرحله دوم )

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایحان در نظر داردکلیه عملیات تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسورهای 8 راه پله پروژه صدرا را به مبلغ اولیه 5500/000/000 ریال (پنج میلیاردشرایط واگذار نماید . و پانصد میلیون ریال)از طریق مناقصه عمومی ( مرحله دوم ) به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه یکم دي 1400
تعداد بازدید: 23
مهندس یاسین بجانی عضو هیات رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز از شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان بازدید کرد.

بازدید مهندس یاسین بجانی از شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان
مهندس یاسین بجانی عضو هیات رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز از شرکت خانه سازی پیش ساخته آذر ...

مهندس یاسین بجانی عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز طی بازدید خواستار استفاده و بهره مندی بیش از پیش از توانمندی های این شرکت در اجرای پروژه های عمرانی در سطح کلانشهر تبریز شد.
شنبه بیست و هفتم آذر 1400
تعداد بازدید: 104
آرشیو Print RSS
 
 
آگهی مزایده املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ املاک
آگهی مزایده املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد تعدادی از املاک ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
چهارشنبه یکم دي 1400
تعداد بازدید: 81
آگهی مناقصه عمومی عملیات تهیه و نصب و راه اندازی آسانسور ( مرحله دوم )

آگهی مناقصه عمومی نصب و راه اندازی آسانسور( مرحله دوم )
آگهی مناقصه عمومی عملیات تهیه و نصب و راه اندازی آسانسور ( مرحله دوم )

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایحان در نظر داردکلیه عملیات تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسورهای 8 راه پله پروژه صدرا را به مبلغ اولیه 5500/000/000 ریال (پنج میلیاردشرایط واگذار نماید . و پانصد میلیون ریال)از طریق مناقصه عمومی ( مرحله دوم ) به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه یکم دي 1400
تعداد بازدید: 23
آگهی مزایده املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ املاک
آگهی مزایده املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد یکی از املاک ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
شنبه بیست و هفتم آذر 1400
تعداد بازدید: 50
آگهی مزایده ضایعات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت
آگهی مزایده ضایعات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻘﺪاري از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
شنبه ششم آذر 1400
تعداد بازدید: 65
آگهی مناقصه عمومی عملیات تهیه و نصب و راه اندازی آسانسور

آگهی مناقصه عمومی نصب و راه اندازی آسانسور
آگهی مناقصه عمومی عملیات تهیه و نصب و راه اندازی آسانسور

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایحان در نظر داردکلیه عملیات تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسورهای 8 راه پله پروژه صدرا را به مبلغ اولیه 5500/000/000 ریال (پنج میلیاردشرایط واگذار نماید . و پانصد میلیون ریال)از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایطواگذار نماید.
شنبه ششم آذر 1400
تعداد بازدید: 34
آگهي مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مناقصه عمومی ( نوبت دوم )
آگهي مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تأمين نيروي انساني جهت امورات محوله در واحدهای تابعه خود را به مبلغ اولیه 98.000.000.000 ريال ( نود و هشت میلیارد ريال ) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه سوم مهر 1400
تعداد بازدید: 57
آگهي مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری بصورت حجمی ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مناقصه عمومی ؛
آگهي مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری بصورت حجمی ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تأمين اکیب کارگری جهت امورات محوله در واحدهای تابعه خود را به مبلغ اولیه 8.200.000.000 ريال ( هشت میلیارد و دویست میلیون ريال ) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه چهارم خرداد 1400
تعداد بازدید: 27
آگهي مزايده عمومی املاک ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مزايده عمومی املاک ( نوبت دوم )؛
آگهي مزايده عمومی املاک ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان به استناد مجوز هیئت مدیره محترم به شماره 697 مورخه 1400/01/22 در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
سه شنبه چهارم خرداد 1400
تعداد بازدید: 39
آگهي مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری بصورت حجمی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری ؛
آگهي مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری بصورت حجمی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تأمين اکیب کارگری جهت امورات محوله در واحدهای تابعه خود را به مبلغ اولیه 8.200.000.000 ريال ( هشت میلیارد و دویست میلیون ريال ) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
يکشنبه نوزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 33
آگهي مناقصه عمومی عمليات آرماتوربندی در سالن A ( نوبت  دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مناقصه عمومی عمليات آرماتوربندی در سالن A ( نوبت دوم ) ؛
آگهي مناقصه عمومی عمليات آرماتوربندی در سالن A ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مناقصه عمومی عمليات آرماتوربندی در سالن A ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد عمليات آرماتوربندی در سالن A خود را به مبلغ اولیه 3.310.000.000 ريال (سه میلیارد و سیصد و ده میلیون ريال) از طريق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط و
يکشنبه نوزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 13
آگهي مناقصه عمومی عمليات آرماتوربندی در سالن A شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مناقصه عمومی ؛
آگهي مناقصه عمومی عمليات آرماتوربندی در سالن A شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد عمليات آرماتوربندی در سالن A خود را به مبلغ اولیه 3.310.000.000 ريال (سه میلیارد و سیصد و ده میلیون ريال) از طريق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ششم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 23
آرشیو Print RSS