اهداف شرکت

اهداف شرکت 
ایجاد واحد های ساختمانی برای محل سکونت یا کار پیشه و احداث شهرک و آپارتمان و فروش یا واگذاری آنها به متقاضیان و انجام کلیه معاملات مربوط به موضوع شرکت از قبیل تهیه زمین و مصالح ساختمانی از هر نوع

ایجاد کارگاههای مربوط به تهیه و تولید مصالح ساختمانی و عمرانی مصرف آنها در واحدهای ساختمانی که توسط شرکت احداث می گردد و یا فروش آنها به متقاضیان

اقدام به کلیه امور بازرگانی و هر گونه فعالیتی که برای انجام موضوع شرکت ضروری باشد از قبیل واردات مواد اولیه و آهن آلات و مبادله تکنولوژی در زمینه ساخت و ساز مسکن با شرکتهای داخلی و خارجی با رعایت قوانین مربوطه

مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر که فعالیت آنها در حدود موضوع شرکت است

توسعه اشتغال زایی در منطقه

ترویج صحیح ساخت و ساز صنعتی و سبک سازی و توسعه تکنولوژی مبتنی بر دانش روز (افزایش کیفیت - افزایش سرعت و دقت - سبک سازی و مقاوم سازی - کاهش مصرف انرژی - کاهش پرت مصالح - حذف نیروی انسانی غیر ماهر 

افزایش خط تولید مصالح در کارخانه

افزایش سطح رضایت مندی مشتریان

تامین مسکن برای اقشار مختلف شهری

تبادل اطلاعات با مراکز علمی - تحقیقاتی

کسب موقعیت مناسب در بازار رقابتی

انجام پروژه های عمرانی شهری به عنوان بازوی اجرایی مدیریت شهری

احداث واحدهای ارزان قیمت و استاندارد و ایمن و جایگزین کردن حاشیه نشینی در آنها و از بین بردن حاشیه نشینی به عنوان دغدغه مهم مدیریت شهری

همکاری با شهرداری تبریز برای احیا  بافت فرسوده

استفاده از تکنولوژی نوین برتر در جهت تامین نیازهای مدیریت شهری

همکاری با شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی