ویژگیها و مزیت ها

ویژگیهای قطعات تولید شده شرکت

قطعات از قبل تولید شده و پیش ساخته محصولات مناسب شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان می باشند این قطعات بنابه در خواست مشتریان تولید و بسرعت به محل پروژه که توسط مشتری مشخص شده است ارسال می گردد
و با سوار کردن این قطعات عمل نصب را سرعت می بخشد. این قطعات سریع و در حداقل زمان نصب می گردد و در هر شرایط جوی قابل نصب می باشد دارای کیفیت بهتر می باشد و این قطعات ایده ال برای ساخت دیوار حصار کشی -  پل - دال - و غیره بوده و طوری عایق کاری شده اند که در مقابل حوادث طبیعی - آتش سوزی و زلزله مقاوم می باشند


مزیتهای قطعات تولید شده شرکت 
طراحی قطعات بر اساس علم و دانش فنی و تکنیکی امروز می باشد
با توجه به پیش ساخته بودن قطعات تولیدی - سرعت عمل در نصب و سایر اجرائیات در هر شرایط جوی امکانپذیر می باشد.
استحکام و دوام و قدرت مصالح استفاده شده در قطعات با کیفیت عالی می باشد
طرح معماری در محل مورد نظر قابل انعطاف می باشد
مطابق با قوانین و دستورالعملهای ساختمانی می باشد
قطعات پیش ساخته با توجه به ساختار محلی کاربرد دارد
قطعات تولید شده مطابق با سلیقه و برنامه درخواست مشتری تحویل داده خواهد شد.
حداقل زمان برای تولید قطعات با کیفیت عالی و دسترسی سریع در نظر گرفته شده است.
عمل نصب با سرعت بیشتر انجام می گیرد
بر اساس آئین نامه زلزله 2800 ایران در مقابل زلزله مقاوم می باشد
تنوع تیپ واحد های مسکونی
رعایت معماری اسلامی
کاهش مصرف انرژی در دوره بهره برداری
کاهش منابع و مواد مصرفی از سرمایه های ملی