سیستم پیش ساخته بتنی

سیستم پیش ساخته بتنی

ردیف 

 نام پروژه

مشخصات پروژه 

 

 پروژه 658 واحدی مهر 2 شهر جدید سهند

 عرصه به مساحت 40000 متر مربع
و اعیانی 47000 متر مربع

شامل 22 بلوک با 308 واحد تک خوابه و  25 بلوک با 350 واحد دو خوابه

 

 

 2

  پروژه 294 واحدی نصراندیشه

 زمینی به مساحت 40000 متر مربع

 شامل 21 بلوک با 294 واحد تک خوابه

    

 3

 پروژه 340 واحدی فاز 2 ولیعصر ستارخان تبریز

 عرصه به مساحت 20000 متر مربع

شامل 5 بلوک با 60 واحد تک خوابه  و 20بلوک با 280 واحد دو خوابه 

 

 4

ساختمان خدمات شهری شهرداری منطقه 6

 مساحت بنا 600 متر مربع