پیام مدیر عامل
مهندس حسن گنجی 
  پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

 یکی از نیازهای ضروری انسان که نقش اساسی در زندگی مردم دارد مسئله مسکن است  نرخ بالای رشد جمعیت در دهه اول انقلاب و عدم برنامه ریزی های مناسب برای تامین مسکن و نگاه همواره سنتی به آن و عدم جوابگویی روش سنتی برای تامین مسکن همچنین سکونت حدود یک سوم ساکنین شهر تبریز در حاشیه شهر و در خانه های ناامن و غیر استاندارد و وجود 2250 هکتار بافت فرسوده در محدوده شهری واقع شدن شهر تبریز در منطقه زلزله خیز با خطر نسبی بالا باعث شده است تامین مسکن مورد تقاضای شهروندان با هر درآمد مختلف و ضرورت و الزام جایگزین حاشیه نشینی و بافت فرسوده با خانه های ایمن و استاندارد جدید الاحداث و دغدغه اصلی مدیریت شهری و مسئولین کشوری و استانی باقی بماند در سالهای اخیر با مطالعه روشهای مختلف ساخت و صنایع نوین ساختمانی ، شهرداری محترم کلانشهر تبریز به شرکت ماموریت داده است در تکنولوژی ساخت تجدید نظر شود تا روشهای نوین و جایگزین شده جوابگوی مشکلات فوق الذکر باشد. با بررسی های همه جانبه مشخص گردید صنعتی سازی ساختمان و مسکن تنها روش و راه حل موجود بوده که به عنوان ضرورت و مهمترین برنامه شرکت در حال حاضر در دستور کار قرار دارد تا با اتکای به آن به شیوه های جدید مبتنی بر فن آوریهای نوین روی آوریم به منظور متعادل کردن عرضه و تقاضا در مسکن و استفاده از نیروهای متخصص و کاهش منابع انرژی و افزایش سرعت ساخت و با عنایت به زلزله خیزی کشور علی الخصوص شهر تبریز و خط گسل شمالی شهر و پایین بودن کیفیت احداث در روش سنتی - لزوم کاهش خطاهای انسانی -صنعتی سازی ساختمان تنها راهکار مناسب است که در راستای اهداف توسعه پایدار شهری خواهد بود امروز صنعتی سازی ساختمان در کشورهای توسعه یافته به روش مطمئن و اقتصادی تبدیل شده و به نظر می رسد با اهمیت دادن میزان صرفه جویهای مصرف انرژی باسیاستهای اخیر درکشور عزیزمان - خریداران علاوه بر قیمت خانه مصرف حداقلی انرژی را نیز انتظار دارند مصرف انرژی در روش صنعتی سازی خانه های احداث شده حداقل 40 الی 50 در صد کمتر از روشهای سنتی بوده و این مهم با گذشت زمان اهمیت خود را پیش از پیش نشان خواهد داد .