تاریخ : شنبه 11 خرداد 1398     |     کد : 325

آگهي استعلام بیمه ؛

آگهي استعلام بیمه شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان – خودرو های ( سبک و سنگین ) – آتش سوزی –  عمر و حادثه – تمام خطر پیمانکاران – مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث خود را از طريق استعلام عمومي به شرکتهای بیمه واجد شرایط واگذار نماید.

       شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان – خودرو های ( سبک و سنگین ) – آتش سوزی –  عمر و حادثه – تمام خطر پیمانکاران – مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث خود را از طريق استعلام عمومي به شرکتهای بیمه واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان مي­توانند تا مورخه 98/03/22 همه روزه از ساعت 9 لغایت 17 به امور قراردادهای شرکت مراجعه و نسبت به اخذ مدارک استعلام اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه­ هاي آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزینه خرید اسناد 300.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. %
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه­ راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677
 


احسان آذریان