تاریخ : يکشنبه 19 خرداد 1398     |     کد : 327

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) ؛

آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای دستمزدی اسکلت بلوک B رودکی ( نوبت دوم )؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد عمليات اجرای دستمزدی اسکلت بلوک B رودکی واقع درکوی استانداری را به مبلغ اولیه 11.550.000.000 ريال(یازده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ريال) از طريق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد عمليات اجرای دستمزدی اسکلت بلوک B رودکی واقع درکوی استانداری را به مبلغ اولیه 11.550.000.000 ريال(یازده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ريال) از طريق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان مي­توانند تا مورخه 98/03/28 همه روزه از ساعت 8 لغایت ساعت 17 به امور قراردادهای شرکت واقع در جاده سنتو ، بين ميدان کارگر و سه راه فرودگاه ، شرکت خانه­ سازي پيش ­ساخته آذربايجان ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه­هاي آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزینه خرید اسناد 300.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. %
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه­راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677
 


احسان آذریان