تاریخ : چهارشنبه 23 مرداد 1398     |     کد : 338

دال گذاری روی کانال سنگی جاده باسمنج ؛

دال گذاری روی کانال سنگی واقع در جاده باسمنج به طول 30 متر توسط شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

دال گذاری روی کانال سنگی واقع در جاده باسمنج به طول 30 متر با هدف تکمیل پروژه اتصال مسیر 18 متری ضلع شمالی جاده باسمنج به خیابان خورشید و به نوعی موجبات اتصال با مسیر دروازه تهران و کاهش ترافیک جاده باسمنج در ضلع شمالی توسط شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان انجام پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ، عملیات دال گذاری روی کانال سنگی واقع در جاده باسمنج  به طول 30 متر با هدف تکمیل پروژه اتصال مسیر 18 متری ضلع شمالی جاده باسمنج به خیابان خورشید و به نوعی موجبات اتصال با مسیر دروازه تهران و کاهش ترافیک جاده باسمنج در ضلع شمالی توسط این شرکت انجام پذیرفت. مراحل اجرای این پروژه شامل : پی کنی در ضلع شمالی و جنوبی کانال جهت احداث پی های بتنی ، اجرای سیستم زهکشی با ماکادام در زیر پی ها ، اجرای دیوار های بتنی در هر دو ضلع جنوبی و شمالی ، با توجه به خرابی کف کانال اصلاح کف کانال با سیستم زهکشی و اجرای بنایی وسنگ لاشه و اجرای بتن مسلح با مواد ضد آب کننده بتن ، دال گذاری روی دیوارها و تکمیل پوشش کانال ، اصلاح هندسی و جدول گذاری در ضلع جنوبی و اجرای بتن مسلح در پیاده رو (پیش دال) ، جدول گذاری در قسمت های لازم ، اجرا و جاگذاری بیش از 14 تن میلگرد در دیوارها و کف مسلح می باشد .


احسان آذریان