تاریخ : شنبه 19 بهمن 1398     |     کد : 369

مزايده عمومی املاک ( نوبت دوم ) ؛

آگهي مزايده عمومی املاک ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تعدای از املاک خود را از طريق مزايده عمومي ( نوبت دوم ) به فروش برساند متقاضيان خريد ميتوانند حداکثر تا روز دوشنبه مورخه 98/11/28 همه روزه از ساعت 9 الي 17 به امور قراردادهای شرکت مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند. ضمناً کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مي باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

رديف ملک مساحت (m2) بالکن (m2) آدرس نحوه واگذاري قيمت پايه (ريال) ميزان سپرده (ريال) توضیحات
1 خدماتی
شماره 1
100/65 - بلوار ستارخان –  جنب آتش نشانی -  طبقه بالای همکف سر قفلی
(قرارداد شرکت)
5.032.500.000 252.000.000 70% نقد مابقی اقساط12ماهه
2 خدماتی
شماره 2
89/7 - بلوار ستارخان –  جنب آتش نشانی -  طبقه بالای همکف سر قفلی
(قرارداد شرکت)
4.485.000.000 225.000.000 70% نقد مابقی اقساط12ماهه
3 مغازه
شماره 3
35 20/6 بلوار ستارخان –  جنب آتش نشانی -  طبقه همکف سر قفلی
(قرارداد شرکت)
3.558.667.000 178.000.000 70% نقد مابقی اقساط12ماهه
4 مغازه
شماره 8
44/6 22/3 بلوار ستارخان –  جنب آتش نشانی -  طبقه همکف سر قفلی
(قرارداد شرکت)
5.203.340.000 261.000.000 70% نقد مابقی اقساط12ماهه
5 مغازه
شماره 9
44/7 22/35 بلوار ستارخان –  جنب آتش نشانی -  طبقه همکف سر قفلی
(قرارداد شرکت)
5.215.000.000 261.000.000 70% نقد مابقی اقساط12ماهه
6 مغازه
شماره 10
43/8 21/9 بلوار ستارخان –  جنب آتش نشانی -  طبقه همکف سر قفلی
(قرارداد شرکت)
5.110.000.000 256.000.000 70% نقد مابقی اقساط12ماهه
7 مغازه
شماره 12
43 21/5 بلوار ستارخان –  جنب آتش نشانی -  طبقه همکف سر قفلی
(قرارداد شرکت)
5.016.670.000 251.000.000 70% نقد مابقی اقساط12ماهه
8 مغازه
شماره 41
22 - بازار مشروطه –  بلوک T  -
طبقه همکف
سر قفلی
(قرارداد عمران و توسعه)
3.740.000.000 187.000.000 50% نقد مابقی
 اقساط 6 ماهه
 


PDF چاپ چاپ