تاریخ : دوشنبه 28 بهمن 1398     |     کد : 370

آگهي مناقصه عمومی ؛

آگهي مناقصه عمومی عمليات تهیه و اجرای آسانسورهای پروژه های شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد عمليات تهیه و اجرای آسانسورهای پروژه های شرکت به شرح زیر را از طريق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد عمليات تهیه و اجرای آسانسورهای پروژه های شرکت به شرح زیر را از طريق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان مي­توانند تا روز سه شنبه مورخه 98/12/06  همه روزه از ساعت 8 الی 17 به امور قراردادهای شرکت واقع در جاده سنتو ، بين ميدان کارگر و سه راه فرودگاه ، شرکت خانه­ سازي پيش ­ساخته آذربايجان ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه­ هاي آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 
ردیف پروژه محل پروژه مبلغ براورد اولیه ( ریال ) توضیحات
1 صدرا تبریز - شهرک اندیشه – انتهای خیابان سلحشوران 6.670.000.000 9 بلوک
2 ولیعصر 2 تبریز – مابین میدان آذربایجان و یکه دکان 3.400.000.000 نواقصات 9 بلوک
3 مهر 2 شهر جدید سهند – فاز 4 – جنب مدرسه حامد جوانی 20.450.000.000 نواقصات 45 بلوک
 
 
هزینه خرید اسناد 300.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. %
آدرس شرکت : تبريز ، جاده سنتو ، حد فاصل ميدان کارگر و سه ­راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677
 


PDF چاپ چاپ