تاریخ : شنبه 13 ارديبهشت 1399     |     کد : 380

روند اجرای پروژه احداث کانال بتنی خیابان عدل اسلامشهر ؛

شروع عملیات باکس گذاری در خیابان عدل اسلامشهر توسط شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

به گزارش روابط عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ، عملیات احداث کانال بتنی خیابان عدل اسلامشهر که طبق قرارداد فیمابین شهرداری منطقه 3 کلانشهر تبریز و شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان با هدف جمع آوری آبهای سطحی قسمت جوب غربی شهر تبریز از سال 98 در دست اجرا می باشد . این قرارداد جهت احداث باکس های 2*2 به طول 600متر طولی برای جمع آوری آبهای سطحی و سیلاب ها در منطقه اسلامشهر تبریز می باشد که پس از اتمام مرحله اول پروژه بطول 40 متر در سال 98 ، روز گذشته مرحله دوم عملیات این پروژه در 28 متر اولیه مسیر ( خیابان عدل) پس از تحکیم ، پی کنی و کاترزنی تعداد 16 عدد باکس ترافیکی 2*2 توسط پرسنل خدوم و متخصص شرکت نصب گردید.
PDF چاپ چاپ