تاریخ : شنبه 7 تير 1399     |     کد : 393

آگهی استعلام بیمه ؛

آگهی استعلام بیمه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ، خودرو های ( سبک و سنگین ) ، آتش سوزی ، عمر و حادثه و تکمیلی درمان را از طريق استعلام عمومي به شرکتهای بیمه واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان مي¬توانندتا مورخه 99/04/17 همه روزه از ساعت 9 لغایت 17 به امور قراردادهای شرکت مراجعه و نسبت به اخذ مدارک استعلام اقدام نمایند.ضمناً کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مي¬باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. هزینه خرید اسناد 300.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. % آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه¬راهي ¬فرودگاه، تلفن 80-32890677

  


PDF چاپ چاپ