تاریخ : دوشنبه 9 تير 1399     |     کد : 396

گزارش تصویری از پروژه مجتمع مسکونی رودکی ؛

گزارش تصویری از روند عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی رودکی ؛

اتمام عملیات بتن ریزی سقف 11 پروژه رودکی به مقدار 150 متر مکعب و آغاز عملیات آراماتور بندی و قالبندی ستون و دیوار برشی سقف 12 پروژه مجتمع مسکونی رودکی ؛
احسان آذریان