تاریخ : دوشنبه 9 تير 1399     |     کد : 397

دیوار کشی محوطه کارخانه فولاد میانه ؛

دیوار کشی محوطه کارخانه فولاد میانه با دیوارهای پیش ساخته شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

به گزارش روابط عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ، این شرکت بر اساس قرارداد منعقده با کارخانه فولاد میانه جهت توسعه و حصار کارخانه مذکور اقدام به ساخت ، حمل و نصب دیوار محوطه پیش ساخته بهمراه فونداسیون و زیر قطعه و ستون به متراژ تقریبی 450 متر طولی به آدرس میانه جنب ایستگاه راه آهن نمود. لازم بذکر است کلیه عملیات مذکور توسط پرسنل خدوم و متخصص این شرکت صورت گرفته است.


احسان آذریان