تاریخ : شنبه 4 مرداد 1399     |     کد : 407

اجرای پروژه احداث کانال بتنی خیابان عدل اسلامشهر ؛

عملیات باکس گذاری قسمت دیگری از خیابان عدل اسلامشهر توسط شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

به گزارش روابط عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ، عملیات احداث کانال بتنی خیابان عدل اسلامشهر که طبق قرارداد فیمابین شهرداری منطقه 3 کلانشهر تبریز و شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان با هدف جمع آوری آبهای سطحی قسمت جوب غربی شهر تبریز در دست اجرا می باشد. این قرارداد جهت احداث باکس های 2*2 به طول 600متر طولی برای جمع آوری آبهای سطحی و سیلاب ها در منطقه اسلامشهر تبریز می باشد که پس از اتمام مرحله سوم پروژه بطول 40 متر ، مرحله چهارم عملیات این پروژه در 38 متر میانی مسیر ( خیابان عدل) پس از پی کنی ، تحکیم و کاترزنی ، تعداد 21 عدد باکس بتنی ترافیکی 2*2 توسط پرسنل خدوم و متخصص این شرکت نصب گردید.         


PDF چاپ چاپ