تاریخ : يکشنبه 19 مرداد 1399     |     کد : 411

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه ؛

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان(سهامی خاص) در ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 1399/06/02 در محل شرکت برگزار خواهد شد. از کلیه سهامداران محترم دعوت میشود با در دست داشتن معرفی نامه سهامداران حقوقی در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان(سهامی خاص) به شماره ثبت 3266 شناسه ملی 10200093360  و کد پستی 5194613115 در ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 1399/06/02 در محل شرکت برگزار خواهد شد. از کلیه سهامداران محترم دعوت میشود با در دست داشتن معرفی نامه سهامداران حقوقی در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

موضوع جلسه : 
1- استماع گزارش هیئت مدیره ، بازرسی قانونی و حسابرس شرکت 
2- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1398/12/29
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت و حسابرس شرکت  
4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
5- انتخاب اعضای هیئت مدیره
 6- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.


PDF چاپ چاپ