تاریخ : سه شنبه 25 شهريور 1399     |     کد : 417

مدیرعامل شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان خبر داد :

قسمتی از بخش نشست کرده کانال ایلی سو در خیابان آزادی دال گذاری شد.

مدیر عامل شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان از عملیات دال گذاری 23 قطعه دال بتنی مسلح ترافیکی در بخش نشست کرده کانال ایلی سو ( خیابان آزادی ) خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ، مهندس گنجی با اعلام خبر فوق گفت : در روزهای گذشته بخشی از کانال ایلی سو که در روفوژ وسط خیابان ازادی حدفاصل چهارراه لاله تا بازار روز ریزش کرده بود پس از بدنه سازی و اماده سازی جهت نصب دال های بتنی ، بامداد پنجشنبه عملیات نصب 23 قطعه دال بتنی مسلح ترافیکی به ابعاد 7/8 طول * 1 عرض* 0/55 ضخامت  توسط شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان صورت گرفت .


PDF چاپ چاپ