تاریخ : يکشنبه 20 مهر 1399     |     کد : 422

پروژه مجتمع مسکونی صدرا؛

روند عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی صدرا ؛

روند اجرای پروژه مجتمع مسکونی صدرا واقع در شهرک اندیشه با مساحت عرصه مسکونی 5454مترمربع و مساحت اعیانی 2/ 10209 مترمربع که شامل 9 بلوک و126 واحد مسکونی ، با پیشرفت فیزیکی بالای 89 درصد در حال اجرا و احداث میباشد.

روند عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی صدرا بشرح زیر می باشد:
اتمام  پی کنی و بتن مگر و بتن ریزی پی وپایه 9 بلوک
اتمام نصب قطعات پیش ساخته 9 بلوک
اتمام جوشکاری نصب قطعات و جوشکاری اتصالات زلزله 9 بلوک
اتمام گچ خاک و سفید کاری 8 بلوک
اتمام تاسیسات مکانیکی، لوله کشی سرد و گرم ، گرمایش و فاضلاب 8 بلوک
اتمام شبکه آب رسانی محوطه
اتمام شبکه فاضلاب
اتمام تاسیسات الکتریکی برق 8 بلوک
اتمام اجرای نمای سه سانتی 8 بلوک
اتمام نصب پنجره ها و نصب شیشه های 6 بلوک
اتمام اجرای نصب  پله و پاگردهای 6 بلوک
اتمام ایزوگام پشت بام و سرویس های 6 بلوک
اتمام نصب کرکره برقی های درب پارکینگ 6 بلوک
اتمام موزائیک کف پارکینگ های 3 بلوک
اتمام سفالکاری 8 بلوک
اتمام نصب چهارچوبهای درب 8 بلوک و نصب درب واحدهای 4 بلوک
اتمام نقاشی سقف های 6 بلوک
اتمام نمای کله کیبل ماستیک و کنتیکس 4 نما
سیمانکاری سرویس ها و تراس ها 8 بلوک
سیمانکاری و نصب درب انباری های 8 بلوک


PDF چاپ چاپ