تاریخ : يکشنبه 9 آذر 1399     |     کد : 428

آگهي مزايده عمومی ؛

آگهي مزايده عمومی ضایعات شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 2-683 مورخه 99/08/11 در نظر دارد مقداری از ضایعات موجود در شرکت را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

       شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 2-683 مورخه 99/08/11 در نظر دارد مقداری از ضایعات موجود در شرکت را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان خريد ميتوانند همه روزه از ساعت 9 الي 13 ظهر به منظور دريافت برگ مزايده و فرم مخصوص پيشنهاد قيمت تا مورخه 99/09/25 و به جهت بازدید از چهارشنبه مورخه 99/09/19  لغایت سه شنبه مورخه 99/09/25 به محل شرکت مراجعه نموده و حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 99/09/25 پیشنهاد خود را به دبیر خانه شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان تحویل نمايند ضمناً کليه هزينه ­های آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزینه خرید اسناد 400.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. %
گروه شرح واحد مقدار حدودی قيمت واحد پايه
(ريال)
قيمت کل پايه
(ريال)
ميزان سپرده (ريال) توضیحات
الف بیل مکانیکی دستگاه 1 672.000.000 672.000.000    
الف لاستیک حلقه 100 900.000 90.000.000    
الف باتری آمپر 2000 55.000 110.000.000    
الف جمع 872.000.000 43.600.000  
ب آهن سنگین کیلوگرم 100000 74.000 7.400.000.000    
ب نخاله چوب کیلوگرم 150 3.500 525.000    
ب خاک اره کیلوگرم 100 2.500 250.000    
ب جمع 7.400.775.000 370.100.000  
ج آهن سبک کیلوگرم 1500 70.000 105.000.000    
ج یونولیت کیلوگرم 200 55.000 11.000.000    
ج کمپرسی دستگاه 1 371.000.000 371.000.000    
ج آهو بیابانی دستگاه 3 113.000.000 339.000.000    
ج جمع 826.000.000 41.300.000  
د مس کیلوگرم 500 1.300.000 650.000.000    
د پلاستیک کیلوگرم 500 34.500 17.250.000    
د یو پی وی سی کیلوگرم 100 95.000 9.500.000    
د آلومینیوم خشک کیلوگرم 500 255.000 127.500.000    
د آلومینیوم معمولی کیلوگرم 400 315.000 126.000.000    
د برنز کیلوگرم 500 850.000 425.000.000    
د جمع 1.355.250.000 67.800.000  


PDF چاپ چاپ