تاریخ : سه شنبه 2 دي 1399     |     کد : 431

گزارش تصویری بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی ؛

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه 240 واحدی ساماندهی حاشیه نشینی اسدگلی ؛

بازدید مهندس علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن کشور از پروژه 240 واحدی ساماندهی حاشیه نشینی اسدگلی منطقه ارم ؛

PDF چاپ چاپ