تاریخ : يکشنبه 21 دي 1399     |     کد : 433

نشست هم اندیشی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن ویژه کارگران و بازنشستگان استان ؛

نشست هم اندیشی مهندس کریم صادقزاده نماینده اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران ایران (اسکان) با مهندس گنجی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن ویژه کارگران و بازنشستگان استان .

نشست هم اندیشی مهندس کریم صادقزاده نماینده اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران ایران (اسکان) دفتر استان آذربایجان شرقی و مجری طرح اقدام ملی مسکن( اسکان )شعبه تبریز با مهندس گنجی مدیرعامل شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان در خصوص پیش نویس قرارداد عملیات اجرائی اقدام ملی مسکن ویژه کارگران و بازنشستگان در فازهای 3 و4 شهر جدید سهند به تعداد 1500 واحد مسکونی بر اساس متقاضیان ماده1 آئین نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن به متقاضیان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه ای خرید مسکن که از تاریخ 11/22/ 1357 از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی وغیردولتی استفاده نکرده است به عبارتی شرایط سبز بودن فرم ( ج ) در استعلام از سامانه مربوطه را داشته باشد. در این نشست نسبت به بررسی پیش نویس قرارداد کلی عملیات اجرائی ، گودبرداری ، فونداسیون ، سفت کاری ، نازکاری ، تاسیسات و برق و میکانیک با رهنمودهای مستقیم و مجازی مهندس علیرضا محمودی مدیریت طرحهای اقدام ملی مسکن اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران ایران ( اسکان ) اقدامات اساسی و توافقات مطلوبی صورت گرفت .

PDF چاپ چاپ