تاریخ : يکشنبه 19 ارديبهشت 1400     |     کد : 452

آگهي مناقصه عمومی عمليات آرماتوربندی در سالن A ( نوبت دوم ) ؛

آگهي مناقصه عمومی عمليات آرماتوربندی در سالن A ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مناقصه عمومی عمليات آرماتوربندی در سالن A ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد عمليات آرماتوربندی در سالن A خود را به مبلغ اولیه 3.310.000.000 ريال (سه میلیارد و سیصد و ده میلیون ريال) از طريق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد عمليات آرماتوربندی در سالن A خود را به مبلغ اولیه 3.310.000.000 ريال      (سه میلیارد و سیصد و ده میلیون ريال) از طريق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان مي­توانند تا مورخه 1400/02/29 همه روزه از ساعت 8 لغایت ساعت 14 به امور قراردادهای شرکت واقع در ساختمان اداري شرکت مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه­هاي آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزینه خرید اسناد 400.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. %
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه­راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677
 


PDF چاپ چاپ