تاریخ : سه شنبه 4 خرداد 1400     |     کد : 457

آگهي مناقصه عمومی ؛

آگهي مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری بصورت حجمی ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تأمين اکیب کارگری جهت امورات محوله در واحدهای تابعه خود را به مبلغ اولیه 8.200.000.000 ريال ( هشت میلیارد و دویست میلیون ريال ) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تأمين اکیب کارگری جهت امورات محوله در واحدهای تابعه خود را به مبلغ اولیه 8.200.000.000 ريال ( هشت میلیارد و دویست میلیون ريال ) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان مي­توانند حداکثر تا روز سه شنبه مورخه 1400/03/18 همه روزه از ساعت 9 لغایت ساعت 14 به امور قراردادهای شرکت مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه ­هاي آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزینه خرید اسناد 400.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. %
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه­ راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677
 


PDF چاپ چاپ