تاریخ : شنبه 6 آذر 1400     |     کد : 485

آگهی مناقصه عمومی نصب و راه اندازی آسانسور

آگهی مناقصه عمومی عملیات تهیه و نصب و راه اندازی آسانسور

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایحان در نظر داردکلیه عملیات تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسورهای 8 راه پله پروژه صدرا را به مبلغ اولیه 5500/000/000 ریال (پنج میلیاردشرایط واگذار نماید . و پانصد میلیون ریال)از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایطواگذار نماید.

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان در نظر دارد کلیه عملیات تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسورهای 8 راه پله پروژه صدرا را به مبلخ  5500/000/000 ریال (پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال ) از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان میتوانند تا مورخه 1400/09/18 همه روزه از ساعت 8 لغایت ساعت 14 به امور قراردادهای شرکت واقع  در ساختمان اداری شرکت مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه اقدام نمایند،  ضمنا کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده میباشد و شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
هزینه خرید اسناد 1/000/000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد .
آدرس شرکت : تبریز ؛ جاده سنتوحد فاصل میدان کارگرو سه راهی فرودگاه ؛    تلفن  80-32890677 


PDF چاپ چاپ