تاریخ : چهارشنبه 22 دي 1400     |     کد : 496

بازدید دکتر محمدحسین زاده از شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

دکتر محمدحسین زاده شهردار منطقه 9 کلانشهر تبریز از شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان بازدید کرد.

دکتر محمدحسین زاده شهردار منطقه 9 کلانشهر تبریز طی بازدید خواستار استفاده و بهره مندی بیش از پیش از توانمندی های این شرکت در اجرای پروژه های عمرانی در سطح منطقه 9 کلانشهر تبریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ، شهردار منطقه 9 کلانشهر تبریز و معاونین ایشان با حضور در شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان از قسمتها و بخشهای مختلف شرکت بازدید نموده و طی جلسه ای با مدیر عامل و معاونین شرکت در جریان اقدامات ، تولیدات و پروژه های در دست اجرا و برنامه های آتی شرکت قرار گرفتند.
در این جلسه مهندس ناصر اسماعیل زاده مدیر عامل شرکت با تاکید بر ظرفیت و پتانسیل عظیم  این شرکت بعنوان بازوی قدرتمند اجرایی شهرداری کلانشهر تبریز ، از اعلام آمادگی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان در اجرای پروژه های بزرگ عمرانی شهرداری منطقه 9 کلانشهر تبریز با سرعت و کیفیت بالا خبر دادند.
در ادامه جلسه دکتر محمدحسین زاده شهردار منطقه 9 کلانشهر تبریز نیز با اشاره به بوجود نیروهای متخصص و امکانات گسترده این شرکت، بر استفاده از ظرفیت و پتانسیل شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان در اجرای پروژه ها و طرح های شهرداری منطقه 9 کلانشهر تبریز را تاکید کردند.PDF چاپ چاپ