تاریخ : شنبه 23 بهمن 1400     |     کد : 498

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ املاک

آگهی مزایده عمومی املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد یکی از املاک ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان به استناد مجوز هیئت مدیره محترم به شماره 1-727 مورخه 1400/11/17 در نظر دارد یکی از املاک خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند متقاضيان جهت خريد ميتوانند تا مورخه 1400/12/03همه روزه از ساعت 9 الي 16 به منظور دريافت برگ مزايده و فرم مخصوص پيشنهاد قيمت به امور قراردادها مراجعه نمایند بدیهی است متقاضیان جهت بازدید از یکشنبه مورخه 1400/11/24 لغایت سه شنبه مورخه 1400/12/03همه روزه از ساعت 9 الي 16 با شماره تلفن 32899080 واحد فروش و واگذاری شرکت تماس حاصل نمایند و حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 1400/12/04پیشنهاد خود را به دبیرخانه شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان تحویل نمايند. ضمناً کليه هزينه­هاي آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
آدرس ملک : میدان منظریه – جنب مجتمع سهندیه جنوبی – طبقه اول
هزینه خرید اسناد 1.000،000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد.
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه­راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677
 
رديف ملک کل مساحت
مترمربع
نحوه واگذاري قيمت پايه
 (ريال)
ميزان سپرده
 (ريال)
نحوه پرداخت
1 واحد خدماتی
 قطعه 62
64/10 سند شش دانگ 12.820.000.000 641.000.000 نقدی

 


PDF چاپ چاپ