تاریخ : پنجشنبه 26 اسفند 1400     |     کد : 513

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

آگهي مناقصه عمومی (نوبت دوم) عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور

آگهي مناقصه عمومی (نوبت دوم) عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور پروژه مهر 2 سهند

 شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد کلیه عملیات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسورهای 47 راه پله پروژه مهر2  (نوبت دوم )واقع در شهر جدید سهند به مبلغ اولیه 47.000.000.000 ريال  (چهل و هفت میلیارد ريال) را از طريق مناقصه عمومي به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. پرداخت مبلغ فوق بصورت نقدی و غیر نقدی خواهد بود متقاضيان مي­توانند تا مورخه 1401/01/20همه روزه از ساعت 8 لغایت ساعت 14 به امور قراردادهای شرکت واقع در ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه­هاي آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزینه خرید اسناد 1.000.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. %
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه­راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677


PDF چاپ چاپ