تاریخ : پنجشنبه 26 اسفند 1400     |     کد : 514

شهدای گمنام

گرامیداشت شهدای گمنام در شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

گرامیداشت شهدای گمنام در شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

گرامیداشت شهدای گمنام در شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان
بگذارید گمنام باشم ...
به خدا قسم گمنام بودن بهتر است
از اینکه فردا افرادی وصایایم را شعار قرار دهند و عمل را فراموش کنند.


PDF چاپ چاپ