تاریخ : چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401     |     کد : 523

آگهی مناقصه عمومی

اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو واقع در جاده سنتو مابین میدان راه آهن و اتوبان شهید کسایی

 شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد عملیات اجرای دستمزدی بنایی سنگی دیوار و کف و آرماتور بندی و بتن ریزی کف کانال ایلی سو واقع در جاده سنتو مابین میدان راه آهن و اتوبان شهید کسایی به مبلغ اولیه 16.000.000.000 ريال ( شانزده میلیارد ريال ) را از طريق مناقصه عمومي به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان مي­توانند تا مورخه 1401/03/04 همه روزه از ساعت 8 لغایت ساعت 14 به امور قراردادهای شرکت واقع در ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه­هاي آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
لازم به ذکر است که مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 800.000.000 ریال بوده و پیشنهادات در ساعت 15 روز چهارشنبه 1401/03/04 در محل دفتر مدیریت به نشانی شرکت باز گشایی خواهد شد .
هزینه خرید اسناد 1.000.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد.
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه­راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677


 


PDF چاپ چاپ