• سال 1401
  • سال 1401-2
  • عکس 7
  • عکس 3
  • عکس 2
  • عکس 1
 
 
 
 
 
 
 
عملیات اجرایی در چندین  جبهه کاری پروژه تقاطع غیر هم سطح شهید فروزنده

عملیات اجرایی در چند جبهه کاری
عملیات اجرایی در چندین جبهه کاری پروژه تقاطع غیر هم سطح شهید فروزنده

عملیات اجرایی در چندین جبهه کاری پروژه تقاطع غیر هم سطح شهید فروزنده
چهارشنبه بیست و هشتم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 22
احداث خیابان شماره چهار به طول 200 متر

طرح توسعه وادی رحمت
احداث خیابان شماره چهار به طول 200 متر

احداث خیابان شماره چهار به طول 200 متر در طرح توسعه وادی رحمت و احداث کندرو به طول 100 مترجهت اتصال خیابانهای بلوک 95 و 113 کارفرما : سازمان آرامستان شهرداری تبریز مجری : شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان
چهارشنبه بیست و هشتم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 19
 تداوم عملیات اجرایی پروژه غیر هم سطح  شهید فروزنده

عملیات اجرایی پروژه شهید فروزنده
تداوم عملیات اجرایی پروژه غیر هم سطح شهید فروزنده

تداوم عملیات اجرایی پروژه غیر هم سطح شهید فروزنده کارفرما : شهرداری منطقه 2 مجری : شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان
يکشنبه بیست و پنجم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 16
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

آگهی مناقصه عمومی
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو واقع در جاده سنتو مابین میدان راه آهن و اتوبان شهید کسایی
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 16
عملیات اجرای فونداسیون نرده های پل شهید بهشتی

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)
عملیات اجرای فونداسیون نرده های پل شهید بهشتی

عملیات اجرای فونداسیون نرده های پل شهید بهشتی واقع در چایکنار زیرگذر شهید بهشتی
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 8
گهی مناقصه عمومی عملیات اجرای شمعهای بلوک A پروژه رودکی

آگهی مناقصه عمومی
گهی مناقصه عمومی عملیات اجرای شمعهای بلوک A پروژه رودکی

گهی مناقصه عمومی عملیات اجرای شمعهای بلوک A پروژه رودکی واقع در ولیعصر کوی استانداری 24 متری شهید عطایی
شنبه هفدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 30
آگهي مناقصه عمومی عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور

آگهي مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور

آگهي مناقصه عمومی عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور پروژه مهر 2 سهند
شنبه هفدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 16
آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان تامین اکیب کارگری به صورت حجمی
يکشنبه یازدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 22
آرشیو Print RSS
 
 
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

آگهی مناقصه عمومی
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو واقع در جاده سنتو مابین میدان راه آهن و اتوبان شهید کسایی
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 16
عملیات اجرای فونداسیون نرده های پل شهید بهشتی

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)
عملیات اجرای فونداسیون نرده های پل شهید بهشتی

عملیات اجرای فونداسیون نرده های پل شهید بهشتی واقع در چایکنار زیرگذر شهید بهشتی
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 8
گهی مناقصه عمومی عملیات اجرای شمعهای بلوک A پروژه رودکی

آگهی مناقصه عمومی
گهی مناقصه عمومی عملیات اجرای شمعهای بلوک A پروژه رودکی

گهی مناقصه عمومی عملیات اجرای شمعهای بلوک A پروژه رودکی واقع در ولیعصر کوی استانداری 24 متری شهید عطایی
شنبه هفدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 30
آگهي مناقصه عمومی عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور

آگهي مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور

آگهي مناقصه عمومی عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور پروژه مهر 2 سهند
شنبه هفدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 16
آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان تامین اکیب کارگری به صورت حجمی
يکشنبه یازدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 22
آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های پل بهشتی

آگهی مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های پل بهشتی

 آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های ضلع جنوبی پل شهید بهشتی
چهارشنبه سی و یکم فروردين 1401
تعداد بازدید: 29
گرامیداشت شهدای گمنام در شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

شهدای گمنام
گرامیداشت شهدای گمنام در شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

گرامیداشت شهدای گمنام در شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان
پنجشنبه بیست و ششم اسفند 1400
تعداد بازدید: 33
آگهي مناقصه عمومی (نوبت دوم) عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)
آگهي مناقصه عمومی (نوبت دوم) عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور

آگهي مناقصه عمومی (نوبت دوم) عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور پروژه مهر 2 سهند
پنجشنبه بیست و ششم اسفند 1400
تعداد بازدید: 26
آگهي مناقصه عمومی عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور

آگهی مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور

آگهي مناقصه عمومی عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور پروژه مهر 2 سهند
يکشنبه پانزدهم اسفند 1400
تعداد بازدید: 32
آگهی مزایده عمومی املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ املاک
آگهی مزایده عمومی املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد یکی از املاک ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
شنبه چهاردهم اسفند 1400
تعداد بازدید: 85
آگهی مزایده عمومی املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ املاک
آگهی مزایده عمومی املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد یکی از املاک ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
شنبه بیست و سوم بهمن 1400
تعداد بازدید: 95
آرشیو Print RSS